LA TROCOLA CIRC PRODUCCIONES, S.L., es compromet a protegir la seva privacitat. Aquesta Política de Privacitat explica com recopilem i utilitzem les seves dades personals i quines drets i opcions té sobre aquest tema. Consulteu també la nostra Política de cookies que explica l’ús de cookies i altres dispositius de seguiment de la web a través del nostre lloc web.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

LA TROCOLA CIRC PRODUCCIONES, S.L. amb N.I.F. B-42506329, domicili social en URBANITZACIÓ FINCA TEROL B-64, C.P- 03109- TIBI amb número de telèfon 678-25.35.61 i e-mail: info@latrocola.com és el responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal. Per tant, nosaltres li garantim la seva seguretat i tractament confidencial, de conformitat amb el que es disposa en el REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES (UE) 679/2016, així com qualsevol altra normativa que resulti d’aplicació.

Que finalitats utilitzem les seves dades personals?

En LA TROCOLA CIRC PRODUCCIONES, S.L. utilitzem les seves dades en la mesura en què sigui permès pel RGPD, així com per la normativa vigent que sigui aplicable. En tot cas el tractament es farà per a finalitats determinades, explícits i legítims, i en cap cas seran tractats de manera incompatible per a aquestes finalitats. En concret es duran a terme els següents tractaments:

 • Contestar a les seves consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar la relació contractual i la prestació dels serveis de consulta
  sol·licitats pel client.
 • Gestionar les seves trucades telefòniques.
 • Emetre justificants de cobrament pels serveis prestats en favor del client.
 • Per al correcte acompliment del servei sol·licitat, es tractaran les dades personals del client necessaris per a un seguiment de l’evolució d’aquest durant la prestació del servei.
 • Realitzar tots aquells tràmits administratius, fiscals i comptables necessaris per a complir amb els nostres compromisos contractuals i obligacions fiscals i comptables.
 • Compliment de les nostres obligacions legals.
 • Analitzar i millorar els nostres serveis i comunicacions amb vostè.
 • Supervisar i avaluar el compliment de les nostres polítiques i normes.
 • Gestionar enviament d’informació i prospecció comercial per qualsevol via en cas de consentiment explícit.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació dels tractaments de les dades personals que duem a terme es fa en tot moment en compliment amb el que es disposa en l’article 6 del RGPD, així com en l’article 8 de la Llei orgànica 3/2018. En els casos en què la legitimació per a la finalitat principal de l’ús de dades no es trobi en cap de les bases jurídiques anteriors, se sol·licitarà el consentiment de l’interessat per al tractament. En els casos en què la legitimació per a la finalitat principal de l’ús de dades no es trobi en cap de les bases jurídiques anteriors, se sol·licitarà el consentiment de l’interessat per al tractament.

Quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals seran conservats durant el temps necessari per a la prestació del servei o mentre l’interessat no retiri el seu consentiment. Posteriorment, les dades seran suprimides conforme al que es disposa en la normativa de protecció de dades, la qual cosa implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de Jutges i tribunals, Defensor del Poble, Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar i, transcorregut aquest, es procedirà a la seva completa eliminació.

Amb qui compartim les teves dades?

L’informem que les dades proporcionades, seran comunicats als diferents proveïdors de productes i serveis, que siguin necessaris per a l’execució del tractament sol·licitat.

Els nostres proveïdors estan obligats a utilitzar les dades proporcionades única i exclusivament per al compliment del servei sol·licitat.

Les dades personals tractats per LA TROCOLA CIRC PRODUCCIONES, S.L. per a aconseguir les finalitats detallades anteriorment podran ser comunicats als següents destinataris en funció de la base legitimadora de la comunicació:

 • Les Administracions Públiques en els casos previstos per la Llei.
 • Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
 • Els bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis contractats.
 • Els registres públics de solvència patrimonial i als sistemes de prevenció contra el frau.

Quins són els seus drets?

Drets: En particular, independentment de la finalitat o la base legal en virtut de la qual tractem les seves dades, té dret a:

 • Dret d’accés: qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si LA TROCOLA CIRC PRODUCCIONES, S.L. està tractant dades personals que el concerneixin.
 • Dret de rectificació: Vostè té dret a accedir a les seves dades personals dels quals disposem i sol·licitar la seva rectificació quan aquests siguin inexactes.
 • Dret de supressió: quan les dades recaptades ja no siguin necessaris per a la finalitat per a les finalitats que van ser recaptats.
 • Dret a la limitació del tractament: podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i sol·licitar que es conservin per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret de portabilitat: té dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret a retirar consentiment: el dret a retirar qualsevol consentiment que vostè ens hagi donat prèviament per a manejar la seva informació personal. Si retira el seu consentiment, això no afectarà la legalitat de l’ús que li vam donar a la seva informació personal abans que retirarà el seu consentiment.

Com pot exercir els seus drets?

LA TROCOLA CIRC PRODUCCIONES, S.L. es compromet a respectar la confidencialitat de les seves dades personals i a garantir-li l’exercici dels seus drets. Pot exercitar-los sense cap cost escrivint-nos un correu electrònic a la nostra adreça info@latrocola.com simplement indicant-nos el motiu de la seva sol·licitud i el dret que vol exercitar, informant-lo que és imprescindible, segons Llei, que aporti còpia de DNI o NIE. L’informem també que, seguint amb la nostra política de transparència, tots els drets es troben en la pàgina web a la disposició dels clients. Se l’informa que també pot exercir els seus drets presentant una declaració davant l’autoritat de control competent, quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.